امروز: سه شنبه , ۲۶ تیر ۱۳۹۷

کلام رهبر

عزت و قدرت در سايه‏ ي تقوا و تمسك به قرآن و نترسيدن از غير خدا ممكن است.

امام جواد عليه‌السلام فرمود: «سه چيز است که هر کس آن را مراعات کند پشيمان نگردد: 1- اجتناب از عجله، 2- مشورت کردن ، 3- توکل بر خدا در هنگام تصميم‌گيري.»  
 
عنوان مقاله: حقیقت وحی و تجربه دینی (23 صفحه)
نویسنده : نبویان، سید محمود
 مجله رواق اندیشه » خرداد - تیر 1380 - شماره 1 (از صفحه 44 تا 66)
چکیده :
عنوان مقاله: تأملی در دو مقاله (18 صفحه)
نویسنده : نبویان، سید محمود
مجله رواق اندیشه » تیر 1384 - شماره 43 (از صفحه 50 تا 67)
چکیده :
 
عنوان مقاله: پارادوکس اسلام مدرن (1) (22 صفحه)
نویسنده : نبویان، سید محمود
مجله رواق اندیشه » فروردین - اردیبهشت 1381 - شماره 7 (از صفحه 57 تا 78)
چکیده :

 عنوان مقاله: اعتبار تئوریهای علمی

عنوان مقاله: اسلام و اومانیسم (22 صفحه)
نویسنده : نبویان، سید محمود
مجله رواق اندیشه -اسفند 1381 - شماره 15 (از صفحه 29 تا 50)
چکیده :
عنوان مقاله: مفاهیم کلی (32 صفحه)
نویسنده : نبویان، سید محمود
مجله معرفت فلسفی، پاییز و زمستان 1382، شماره 1 و 2
چکیده :