امروز: چهارشنبه , ۰۴ مهر ۱۳۹۷

کلام رهبر

عزت و قدرت در سايه‏ ي تقوا و تمسك به قرآن و نترسيدن از غير خدا ممكن است.

آگاه باشيد که ياد خدا تنها وسيله آرامش دل‌هاي مردم است. سوره رعد، آيه 28
خانه

 
مقالات حجت‌الاسلام دکتر نبویان  كه در مجلات علمی منتشر شده است:
 
صاحبان حق (معرفت فلسفی - بهار 1389 - شماره 27)
 
بررسی تطبیقی اخلاق کشاورزی در اسلام و غرب (معرفت اخلاقی - زمستان 1388 - شماره 1)
 
تبیین و نقد نظریه هوفلد در تقسیم حق2 (حکومت اسلامی - تابستان 1388 - شماره 52)
 
جستاری در انواع حق (معرفت فلسفی - تابستان 1387 - شماره 20)
 
کالبد شکافی معنای حق نزد اندیشمندان غربی (حکومت اسلامی - بهار 1387 - شماره 47)
 
کالبدشکافی معنای حق در اندیشه سیاسی فقهاء شیعه (حکومت اسلامی - زمستان 1386 - شماره 46)
 
حق و تکلیف و تلازم آنها (معرفت فلسفی - زمستان 1386 - شماره 18)
 
مجرد و مادی (معرفت فلسفی - بهار 1386 - شماره 15)
 
مغالطات (معرفت فلسفی - بهار 1385 - شماره 11)
 
تأملی در دو مقاله (رواق اندیشه - تير 1384 - شماره 43)   متن مقاله
 
معرفت شناسی فمینیسم (کتاب زنان - تابستان 1384 - شماره 28)
 
دین سکولار یا دین عرفی شده (رواق اندیشه - آبان 1383 - شماره 35)    متن مقاله
 
مفاهيم كلي (معرفت فلسفی - پاييز و زمستان 1382 - شماره 1 و 2)   متن مقاله
 
مغالطات ژورنالیستی (رواق اندیشه - فروردين 1382 - شماره 16)
 
علم گرایی (رواق اندیشه - خرداد 1382 - شماره 18)    متن مقاله
 
اعتبار تئوریهای علمی (رواق اندیشه - مرداد 1382 - شماره 20)   متن مقاله
 
اسلام و اومانیسم (رواق اندیشه - اسفند 1381 - شماره 15) 
 
خدا محوری یا اومانیسم؟ (رواق اندیشه - دي 1381 - شماره 13)    متن مقاله 
 
پارادوکس اسلام مدرن (فروردين و ارديبهشت 1381 - شماره 7)   متن مقاله
 
قرآن حقیقتی ماورایی یاالفاظ بشری؟2 (رواق اندیشه - آذر و دي 1380 - شماره 4)
 
قرآن حقیقتی ماورایی یا الفاظ بشری؟1 (مرداد و شهريور 1380 - شماره 2)
 
حقیقت وحی و تجربه دینی (رواق اندیشه - خرداد و تير 1380 - شماره 1)   متن مقاله