کلام رهبر

عزت و قدرت در سايه‏ ي تقوا و تمسك به قرآن و نترسيدن از غير خدا ممكن است.

امام هادي عليه‌السلام : «براي خداوند بقعه‌هايي است که دوست دارد در آنها به درگاه آو دعا شود و دعاي دعاکننده را به اجابت رساند، و حائر حسين عليه السلام يکي از آنها است.»

قطعنام شورای حکام نسبت به پرونده پی امی دی ایران
در تاریخ 24/9/94 پیش نویس قطعنامه شورای حکام با اجماع آرا مصوب شده است. نکته مثبت قطعنامه آن است که در بند 9 آن، پرونده پی ام دی ایران بسته شده است. اما قبل از بند 9:

در 11/9/1394 مدیر کل آژانس بین المللی، ارزیابی خودش را از پرونده پی امی دی ایران، به شورای حکام آژانس ارایه کرد و در 16/9/1394 پیش نویس قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی ارایه شد و در 24/9/1394 این پیش نویس به اتفاق آرا، مصوب شد.

بسم الله الرحمن الرحيم
.
چرا مرگ بر آمريكا؟
.
وقتی به رابطه آمریکا باسایر کشورها از جمله ایران توجه مى کنیم به یک اصل ثابت در سیاست خارجی سیاستمداران آمریکا می رسیم و آن "حفظ منافع آمریکا در کشورهای دیگر به هر قیمت است. به هين جهت آمریکا در کمتر از 200 سال بیش از 50 جنگ باکشورهای دیگر کرده است، بیش از 60 کشور را تحریم کرده است، چندین کودتا را طراحی کرده است و...

مطالب و تحلیل های مسایل سیاسی را از اینستاگرام دنبال کنید. instagram/nabavyan.ir

بسم الله الرحمن الرحيم
.
تحريم ها در چه زمانى و چگونه عليه ملت ايران تحميل شده اند؟؟
تحريم ها ٣ دسته اند: ١. تحريم هاى يك جانبه آمريكا عليه ملت ايران شامل دستورات اجرايي رييس جمهور و تحريم هاى كنگره. ٢. تحريم هاى اتحاديه اروپا و ٣. تحريم هاى شوراى امنيت سازمان ملل
بسيارى از تحريم هاى اتحاديه اروپا به بهانه و متأثر از قطعنامه هاى تحريمى شوراى امنيت است، چنان كه تحريم هاى آمريكا هم سعى در بهانه قرار دادن تحريم هاى شوراى امنيت دارند. اما قطعنامه هاى تحريمى شوراى امنيت چرا عليه ايران صادر شده اند؟